กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมออกกำลังกาย เต้น ฮูลาฮูป ปลุกกระแสตื่นตัว คนรักสุขภาพ ในงานมหกรรมสุขภาพชาวพัทลุงรวมใจ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

วันที่ 18 ต.ค. 2553 )
 
นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพชาวพัทลุงรวมใจ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่าย อสม. และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ซึ่งสามารถป้องกันได้ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วน ปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม / มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ และไม่น้อยกว่า 30 นาที / และมีอารมณ์ดี ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งในกิจกรรมพิธีเปิดงานวันนี้ นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่จะปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ. 2 ส เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นฯ พร้อมทั้งได้ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นฮูลาฮูป กับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชน หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode