กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
8 โรงเรียน สพป.สตูล เข้ารับพระราชทานตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 10 ส.ค. 2555
 
     นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้คัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล   8  โรงเรียน  เข้ารับพระราชทานตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง Grand Hall 201-203  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพมหานคร
     โรงเรียนทั้ง 8 โรงข้างต้น ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล  โรงเรียนบ้านคลองขุด  โรงเรียนบ้านไทรงาม  โรงเรียนบ้านปากบารา  โรงเรียนบ้านปิใหญ่  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  และโรงเรียนผังปาล์ม 7  ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ได้ครบถ้วนตามโครงการ และมีการจัดทำโครงงาน 2 โครงงานที่ต่อยอดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
     โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานพระราชดำริ  โดยมอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ริเริ่มโครงการนำร่อง"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึ้น  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติและเทคโนโลยี  ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode