สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
8 โรงเรียน สพป.สตูล เข้ารับพระราชทานตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 10 ส.ค. 2555 )
 
     นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้คัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล   8  โรงเรียน  เข้ารับพระราชทานตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง Grand Hall 201-203  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพมหานคร
     โรงเรียนทั้ง 8 โรงข้างต้น ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล  โรงเรียนบ้านคลองขุด  โรงเรียนบ้านไทรงาม  โรงเรียนบ้านปากบารา  โรงเรียนบ้านปิใหญ่  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  และโรงเรียนผังปาล์ม 7  ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ได้ครบถ้วนตามโครงการ และมีการจัดทำโครงงาน 2 โครงงานที่ต่อยอดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
     โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานพระราชดำริ  โดยมอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ริเริ่มโครงการนำร่อง"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึ้น  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติและเทคโนโลยี  ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จำนวนคนอ่าน 730 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน