กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดประชุมเสวนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดระนอง

วันที่ 18 ต.ค. 2553 )
 
วันนี้ ( 18 ต.ค. ) ณ.โรงแรมทินิดี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2554 จัดโดยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดระนอง นางสาวจิตรา กล่าวว่า การพัฒนาของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดกระแสการบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทำให้เกิดผลเสียและเป็นการบั่นทอนสุขภาพ และต้องรับภาระในการใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทางจังหวัดระนองนำโดยสำนักงานสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระนอง และร่วมกันเสวนากับทุกภาคีเครือข่าย โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้รับทราบถึงความคาดหวังด้านสุขภาพของประชาชนคนระนอง และการยอมรับการมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและสถาพปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดระนอง นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดระนอง เป็นองค์กรที่มีภาระกิจในการดำเนินการด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและทางด้านการป้องกันโรครวมทั้งการพัฒนาสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะรับทราบปัญหาและความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดการเสวนาเพื่อรวบรวมเอาปัญหาที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุงและร่วมกันแก้ไข ตลอดทั้งยังเป็นการให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทบทวนกลยุทธ์และสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆมาเพื่อนำข้อบกพร่องไปดำเนินการแก้ไขในปีต่อๆไป โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนอง จำนวนกว่า 100 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode