สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพม.19 ส่งเสริมอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 8 ส.ค. 2555 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
วันที่ 7 สิงหาคม นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเป็นกำลังใจในการนำเสนอโครงงานอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านอาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
 
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงต้องเตรียม 2 สมรรถนะ คือ ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมรรถนะสู่อาชีพ ซึ่งเราต้องใช้ศักยภาพที่โดดเด่นให้เป็นจุดแข็ง "มัธยมปฏิบัติการ” ไม่ได้หมายถึงการเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา แต่เป็นการนำจุดแข็งทางวิชาการ เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการ เป็นการศึกษาที่เตรียมคนสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพ
 
ทั้งนี้ ผลการแข่งขันและนำเสนอโครงงานอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์ดอกไม้จากแกนตนมัน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และการประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่การประดิษฐ์หมวกไหมพรมวาไรตี้ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่การประดิษฐ์ชุดรับแขกรีไซเคิล โรงเรียนปากชมวิทยา และการประดิษฐ์ดอกไม้จัดบอร์ด โรงเรียนธาตุพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์
จำนวนคนอ่าน 554 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน