กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศลเพื่อพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

วันที่ 31 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๕๕) เวลา (๙.๐๐-๑๔.๐๐น.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                (นายประสิทธิ์ บุญลิขิต) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศลเพื่อพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ณ. ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลปทุมธานี

                คณะรัฐมนตรี มีมติให้ "วันเข้าพรรษา” เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และสนับสนุนให้ประชาชน งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษารวมทั้งปีนี้ เป็นปีพุทธชยันตี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี ชาวพุทธทุกคนจึงควรทำความดี ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาศิล ๕ ช่วง เข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน  เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยมีกิจกรรม การลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์การงดเหล้า เข้าพรรษา โทษ พิษ ภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกล่าวสุนทรพจน์ เล่นละครเวที โดยเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ปทุมธานี ระบายสีทำเข็มกลัดติดเสื้อ ทำพัดปลอดสุรา และเกมต่าง ๆ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ โรงเรียน อสม.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ , มูลนิธิเมาไม่ขับ,สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก การดื่มแอกอฮอล์ ช่วงวันเข้าพรรษา ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมาสัมพุทธเจ้า ในปี ๒๕๕๕ ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode