กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เฝ้าระวัง...หนอนห่อใบข้าว

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
 
นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ขณะนี้บางอำเภอเริ่มมีการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าวในแปลงนาข้าวแล้ว เช่น อำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองเลย เป็นต้น จึงขอเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจากช่วงนี้ยังมีฝนตกในบางพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าวมีความสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเข้าทำลาย ซึ่งหนอนห่อใบข้าวจะทำความเสียหายแก่ต้นข้าวในระยะแตกกอ โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ทำให้ต้นข้าวอวบเหมาะสำหรับการเข้าทำลายของหนอน โดยตัวหนอนจะเอาใบข้าวห่อหุ้มตัวคล้ายหลอดแล้วกัดกินใบอยู่ภายในนั้น ทำให้บริเวณที่ถูกกัดกิน ขาว-ใส เป็นทางยาวขนานกับเส้นกลางใบ ความยาวของรอย ที่ถูกกัดกินประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร ปกติจะพบตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในนั้นเพียงตัวเดียวผลของการที่ใบถูกทำลายนั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ สำหรับแปลงนาที่ยังไม่พบการระบาดหรือเริ่มมีการระบาดแล้วสามรถป้องกันกำจัดได้ ดังนี้ ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว, พันธุ์ขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาดลงได้, กำจัดพืชอาศัยของแมลง เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาด และข้าวป่า, ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ด และสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ในข้าวอายุหลังหว่าน ๔๐ วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลาย ทำให้เกิดการระบาดของหนอน ห่อใบข้าวรุนแรงได้ในระยะข้าวตั้งท้อง-ออกรวง, เมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน ๕ กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวกำลังเจริญเติบโตและลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่โดย ปุ๋ยสูตร ๑๖-๒๐-๐ ใส่ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่, เมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ๔-๕ ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า ๑๕ % ในข้าวอายุ ๑๕-๔๐ วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล (แอสเซ็นด์ ๕% เอสซี) อัตรา ๓๐-๕๐ มิลลิเมตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร, สารเบนซัลแทป (แบนคอล ๕๐% ดับบลิวพี) อัตรา ๑๐-๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และสารคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ ๒๐% อีซี) อัตรา ๘๐-๑๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เฉพาะพื้นที่มีใบถูกทำลายจนเห็นรอยขาวๆ สำรวจแปลงนาสม่ำเสมอ เมื่อใบถูกทำลายมากกว่า ๑๕ % ใช้สารฆ่าแมลง เบนซัลแทป (bensultap) ๕๐% WP อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ carbosulfan (พอสซ์ ๒๐% อีซี) อัตรา ๘๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านหรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑๖๔๓ ได้ทุกวันในเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode