กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลตำบลท่าลี่ รับโล่ประทานรางวัล

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
 
นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าลี่ ได้ส่งชุมชนวัดโพธิ์ศรี เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด โดยส่งโครงการ "ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกร้อน” ซึ่งได้รับการคัดเลือก เป็นชุมชนดีเด่น 1 ใน 20 ของประเทศ และรับเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณจากรางวัลดังกล่าว ทำให้ชุมชนวัดโพธิ์ศรี เทศบาลตำบลท่าลี่ ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ ในการลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โดยมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ และร่วมรักษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เมืองน่าอยู่และยั่งยืน ตามโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 7 ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลลดโลกร้อน ดังกล่าว ซึ่ง ตัวแทนคณะกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนวัดโพธิ์ศรี และนายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศบาลตำบลท่าลี่ รับมอบโล่รางวัล ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 7 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode