กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมส่งเสริมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 ก.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "ปฏิบัติธรรม และส่งเสริมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ที่วัดทับมิ่งขวัญ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนจากจังหวัดเลยเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นับเป็นโอกาสมหามงคล จังหวัดเลยและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมและส่งเสริมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ เพื่อให้สามารถปรับใช้ กับชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิต จะได้รู้จักปรับวิธีคิดของตนให้ล่วงพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ โดยไม่ทำร้ายตนเอง บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี และมีส่วนร่วมส่งเสริม สืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode