กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ฉลองรางวัลพระราชทาน

วันที่ 25 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 954 คน)
 
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 และได้รับรางวัลโล่ทอง สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง คือ ปีการศึกษา 2545 ปีการศึกษา 2550 และปีการศึกษา 2554 พร้อมกันนี้ นางสาวชนากานต์ นันทะศรี นักเรียนโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับ รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในคราวเดียวกันนี้ด้วย คณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ จึงดำริร่วมกันจัดงานฉลองรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติในวันแห่งการก่อตั้งโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ครบรอบ 66 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารวจนาคาร โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี และมีผู้กล่าวแสดงความยินดี จำนวน 10 ท่าน อันประกอบด้วย พระสังฆราช ฟรังซิชเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, บาทหลวงเอกพร นิตตะโย หัวหน้าเขตการศึกษฤา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้มีเกียรติอีก 6 ท่าน (สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode