กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คัดเลือกแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลบางพระ

วันที่ 24 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลบางพระ ประจำปี 2555 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
                 ที่ห้องประชุมชั้นลอย เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลบางพระ ประจำปี 2555 โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางในการคัดเลือก ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ซึ่งประกอบไปด้วย แม่ดีเด่นจะต้องมีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี มีความเป็นแม่ที่ดี มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นผู้ร่วมรักษาและอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทย และเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจะมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นในวันที่ 12 สิงหาคม นี้
.....................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
24 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode