กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชาวขอนแก่นเดือดร้อนรถบรรทุกหนักทำถนนพัง

วันที่ 24 ก.ค. 2555 )
 
ขอนแก่น ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เหตุรถบรรทุกดินวิ่ง ทำถนนพังเสียงดังฝุ่นคลุ้ง มานานนับปี ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น รายงานว่า ผู้นำชุมชนบ้านโนนเรือง หมู่ 6 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่นได้เข้าร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่รถบรรทุกดิน วิ่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายอย่างหนัก ส่งเสียงดังควันและฝุ่นคลุ้ง สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 18 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น และประชาชนบ้านอื่นๆ อีกรวม 15 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บนถนน ร.พ.ช. แยกจากถนนเลี่ยงเมือง(หมายเลข 230) บริเวณสวนน้ำชุดาปาร์ค ระยะทางประมาณ 6 กิโมเมตรเหตุถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดเสียหายเกิดจากรถบรรทุกหกล้อ สิบล้อบรรทุกดินเพื่อจะไปถมที่สร้างบ้านในเขตตัวเมืองขอนแก่น ที่วิ่งเข้าออกในพื้นที่เป็นจำนวนมากหลายร้อยเที่ยวในแต่ละวันและวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แม้ว่าจะได้รับการซ่อมแซมก็ยังมีปัญหาเรื้อรังมานานทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรได้รับผลกระทบทั้งด้านฝุ่นละออง อุบัติเหตุจากการจราจร สภาพปัญหาและความเดือดร้อนดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ พยายามแก้ไขปัญหาหลายครั้ง ทั้งการเจรจากับผู้ประกอบการรถบรรทุก ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง "และเมื่อวันที่ 16 ก.ค.55 ตนได้ประสานความร่วมมือกับ ว่าที่ ร.ต.สมพร เทพวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายเจิญลักษณ์ เพขรประดับ สื่อมวลชน(บก.น.ส.พ.อีสานบิซวิค) นักวิชาการอิสระและคณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ เพื่อหารือแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่รถบรรทุกดินดังกล่าวให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยใช้งบของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในการจัดงาน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนราชการต่างๆ ผู้ประกอบการรถบรรทุก เครือข่ายภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน มาหารือร่วมกันกำหนดแนวทางและโดยมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป" ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น แต่มีปัญหาในการบำรุงรักษา โดยมีการอ้างว่ามีงบประมาณจำนวนจำกัด ข้อสรุปเวทีสมัชชาในครั้งนี้เสนอให้ อบจ.ขอนแก่น เข้ามาดูแลรับผิดชอบ โดยการทำหนังสือแจ้งสรุปการจัดเวทีในวันนี้ไปด้วย หากไม่อาจสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เสนอให้ถ่ายโอนถนนนี้ให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ทางหลวงชนบทหรือเทศบาลตำบลบ้านค้อ ต่อไปด้วย ในส่วนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนระยะสั้น มีข้อสรุปเสนอ ให้เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดรถบรรทุกน้ำไปรดน้ำแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 3 ครั้งในแต่ละวัน กำหนดให้รถบรรทุกวิ่งในช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น. และเสนอให้การดำเนินการทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ จะต้องมีการนัดประชุมเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุกดินอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นและระยาวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode