ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี รุกงานให้บริการ เปิดสาขาบางบัวทอง เริ่มให้บริการ 1 ส.ค.55 นี้

วันที่ 23 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประกันสังคม
 
          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดให้บริการ สาขาอำเภอบางบัวทอง แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในวันที่ 1 ส.ค. 55 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมาติดต่องานประกันสังคมในท้องที่อำเภอบางบัวทอง บางใหญ่ และไทรน้อย
           นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่องานประกันสังคมในจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ซึ่งในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ได้จัดตั้งสาขาอำเภอบางบัวทอง มีที่ตั้งบริเวณชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ เลขที่ 222-222/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2926 7510-11 โทรสาร 0-2926-7500 เพื่อให้บริการงานประกันสังคมทุกกรณี แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2550-5104-7
......................................................................
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชม. หรือที่ www.sso.go.th
จำนวนคนอ่าน 14397 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน