กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชุมพร จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กง

วันที่ 23 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อเช้าวันนี้ (21 กรกฎาคม 2555) ที่ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ "หมวดอักษร กง” สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีนายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เดินทางมาเป็นประธาน โดยมี นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ และ นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนพิธีจะเริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 รายด้วย กรมการขนส่งทางบก ให้ดำเนินการจัดการประมูลเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หรือเลขสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชุมพร โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา หรือที่เรียกว่า การเคาะไม้ โดยกำหนดวันประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 มีหมายเลขทะเบียนที่จะนำมาประมูลมีทั้งสิ้น 301 หมายเลข โดยเริ่มต้นการประมูลที่ 500 บาท ซึ่งเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการอุดหนุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้ ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง การประมูลหมายเลขทะเบียนรถของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 ปี การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประมูลสู้ราคา โดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหมายเลขทะเบียนที่นำมาประมูลในครั้งนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ที่ประมูลได้จะนำไปจำหน่าย หรือโอนให้กับบุคคลอื่นก็ได้ และสามารถนำหมายเลขทะเบียนไปจดทะเบียนได้ทันที นอกจากนี้ หมวดอักษร กง ยังถือว่า เป็นหมวดอักษรที่มีความหมายและส่งผลดีแก่ผู้ประมูลได้ "การงานมั่นคง การเงินมั่นคั่ง” แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่นำมาประมูลจะมีลักษณะแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติทั่วไป โดยพื้นแผ่นป้ายจะเป็นรูปเรือรบหลวงชุมพร นกอีแอ่น หาดทรายรี เกาะรังนก ซึ่งเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ได้เน้นย้ำอีกว่า ในวันพรุ่งนี้ การประมูลยังดำเนินการต่ออีกหนึ่งวัน ผู้ที่ต้องการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ ยังสามารถมาร่วมประมูลอีกได้ ซึ่งจะเป็นการได้หมายเลขที่เราต้องการแล้ว ยังเป็นการร่วมทำบุญไปอีกด้วย นอกจากนี้ ทาง สวท.ชุมพร FM 100 MHz ทำการถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับฟัง พร้อมกับสถานีวิทยุชุมชนหลายความถี่ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้เช่นกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode