กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สาธิตราชภัฏโคราชรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อภายในสถานศึกษา

วันที่ 23 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในสถานศึกษา อาทิ โรค มือ เท้า ปากเปื่อย โรคไข้เลือดออก และการรณรงค์ปัญหายาเสพติด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันได้มีความรู้ความเข้าใจในโรค พร้อมทั้งหาวิธีทางป้องกันโรค พร้อมทั้งมีการแจกเอกสารให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode