กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ “สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน คนปทุมฯพึ่งพาตนเองด้วยฐานทุนพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕”

วันที่ 23 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้(๒๐ ก.ค. ๕๕) เวลา ๙.๔๕ น. นายประสิทธิ์  บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน "สมัชชาประชาธิปไตย คนปทุมฯพึ่งพาตนเองด้วยฐานทุนพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕”  ณ. อาคาร ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์

          จังหวัดปทุมธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่าในวันนี้เรามีชุมชนถึง ๖๔ ชุมชน ได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข็มแข็งในการเข้ามาร่วมกันในวันนี้ จะเป็นฐานที่สำคัญในการสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง และปลูกจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง ให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ส่วน อันจะเป็นกลไก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

                ซึ่งการเมืองภาคพลเมืองนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องอำนาจประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอยู่ในตัวเอง และใช้อำนาจนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรวมทั้งกระบวนการที่จะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดเป็นวิถีของชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวยังสามรถที่จะช่วยบ่งชี้ฐานทุนทรัพยากรในแต่ละพื้นที่และพัฒนาส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพยากระธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทุนเงิน ทุนคน เป็นต้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมสิ่งที่ชุมชนตำบลมีในพื้นที่โดยคนในชุมชนตำบลเป็นแกนหลักในการที่จะบูรณาการทุนต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน อันจะเป็นกลไกลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั้งยืน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode