กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ดร.สดศรี สัตยธรรม อบรมวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันที่ 16 ก.ค. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 จัดอบรมโครงการสร้างวิทยากรแกน นำประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ดร.สดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการสร้างวิทยากรแกน นำประชาธิปไตยในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาและเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย หลักอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการให้ความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ในวิธี ประชาธิปไตย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในอนาคต ก็จะช่วยให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม การส่งเสริม ค่านิยมและทักษะที่ดี การมอบบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ก็จะสามารถกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนใกล้ชิดหันมาให้ความสำคัญต่อการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และจะกลายเป็นกำลังในการสืบสานประชาธิปไตยจากลูก สู่พ่อแม่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติในที่สุด การอบรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียน นักศึกษาจาก สถานศึกษาในภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 180 คน จาก 16 จังหวัด เข้ารับการอบรม
........................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
16 กรกฏาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 321 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode