TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานมหกรรมและอาชีพ ๒๕๕๕ ๘๐ พรรษามหาราชนินี ก้าวไกล ไอที

วันที่ 13 ก.ค. 2555
 
จังหวัดหางานจังหวัดขอนแก่นจัดงานจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงานประสงค์จะเปลี่ยนงานและประชาชนทั่วไป มีโอกาสทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสเลือกอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระโดยการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการบรรเทาการว่างงานและลดปัญหาขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง /สถานประกอบการ มีการรับสมัครงานในประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา งานต่างประเทศ ๒๐๐ อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนนายจ้าง /สถานประกอบการ ผู้ประสงค์จะทำงานทั้งในและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๙๐ หมูที่ ๖ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓- ๓๓๓๒๐๐ -๑ ต่อ ๑๑,๑๙ หรือลงทะเบียนสมัครงาน ได้ที่ http://jobit.doe.go.th/Khonkaen ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode