ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานมหกรรมและอาชีพ ๒๕๕๕ ๘๐ พรรษามหาราชนินี ก้าวไกล ไอที

วันที่ 13 ก.ค. 2555 )
 
จังหวัดหางานจังหวัดขอนแก่นจัดงานจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงานประสงค์จะเปลี่ยนงานและประชาชนทั่วไป มีโอกาสทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสเลือกอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระโดยการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการบรรเทาการว่างงานและลดปัญหาขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง /สถานประกอบการ มีการรับสมัครงานในประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา งานต่างประเทศ ๒๐๐ อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนนายจ้าง /สถานประกอบการ ผู้ประสงค์จะทำงานทั้งในและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๙๐ หมูที่ ๖ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓- ๓๓๓๒๐๐ -๑ ต่อ ๑๑,๑๙ หรือลงทะเบียนสมัครงาน ได้ที่ http://jobit.doe.go.th/Khonkaen ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 307 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน