ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานมหกรรมและอาชีพ ๒๕๕๕ ๘๐ พรรษามหาราชนินี ก้าวไกล ไอที

วันที่ 13 ก.ค. 2555 )
 
จังหวัดหางานจังหวัดขอนแก่นจัดงานจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานมหกรรมงานและอาชีพขอนแก่น ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ก้าวไกล ไอที ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงานประสงค์จะเปลี่ยนงานและประชาชนทั่วไป มีโอกาสทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสเลือกอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระโดยการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการบรรเทาการว่างงานและลดปัญหาขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง /สถานประกอบการ มีการรับสมัครงานในประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา งานต่างประเทศ ๒๐๐ อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนนายจ้าง /สถานประกอบการ ผู้ประสงค์จะทำงานทั้งในและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๔๙๐ หมูที่ ๖ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓- ๓๓๓๒๐๐ -๑ ต่อ ๑๑,๑๙ หรือลงทะเบียนสมัครงาน ได้ที่ http://jobit.doe.go.th/Khonkaen ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 410 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน