กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่อย่างคับคั่ง หลังเดินทางถึงจังหวัดพัทลุง และได้ขึ้นทำงานที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงแล้ววานนี้

วันที่ 5 ต.ค. 2553 )
 
นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนใหม่ เดินทางถึงจังหวัดพัทลุงแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 โดยได้เข้าสักการะ อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) อดีตเจ้าเมืองพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณ สามแยกท่ามิหรำ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จากนั้นได้เข้าสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุง และ ถวายราชสักกา ระพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ก่อนเดินทางเข้าบ้านพักซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้าประชาชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง ส่วนในวันนี้ นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ขึ้นทำงานที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับประวัติโดยสังเขปของนายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดน่าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทMaster of Public Affairs (M.P.A.) (Kentucky State University) U.S.A. ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 ปี 2533 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 ปี 2537 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการรักษาดินแดน (เสธ อส.) รุ่นที่ 14 ปี 2540 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 พ.ศ.2546 ประวัติการดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ เป็นนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี /นายอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี/ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/หัวหน้าคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น /ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน สำนักงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง/ เป็น2543 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง/ ปี2544 : เป็นปลัดจังหวัดชลบุรี/ ปี2545 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ปี2548 : เป็นรองผู้ว่าราชกา รจังหวัดนครปฐม/ ปี2550 : เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ ปี2551 - 2552 : เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี / ปี 2552 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คนที่ 60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 4 ตุลาคม 2553 2553เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode