ข่าวกยศ.
กยศ. เร่งรุ่นพี่ชำระเงินคืนก่อน 5 ก.ค. ไม่เสียเบี้ยปรับ

วันที่ 4 ก.ค. 2555 )
 

                                         "กยศ. เร่งรุ่นพี่ชำระเงินคืนก่อน 5 ก.ค. ไม่เสียเบี้ยปรับ”
                                           ------------------------------------------------------

                 รศ. นพ. ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่เคยกู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป หรือจบการศึกษาตั้งแต่ปี 2542-2553 มาติดต่อชำระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อจะนำเงินที่ได้รับคืนดังกล่าวไปหมุนเวียนให้แก่รุ่นน้องที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนมากได้กู้ยืม โดยกองทุนฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ของเงินที่จะต้องชำระงวดนั้นๆ แต่หากผู้กู้ยืมชำระหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องจ่ายเบี้ยปรับถึงร้อยละ 12-18 ต่อปี
                สำหรับช่องทางการชำระเงินคืนสามารถติดต่อช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) อินเทอร์เน็ตKTB Online (www.ktb.co.th) โทรศัพท์ มือถือKTB Online@Mobile โทรศัพท์TELE BANKING และแจ้งหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
                  กองทุนฯจึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาชำระเงินคืนเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งการชำระเงินคืนตรงตามกำหนดเวลา นอกจากจะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับแล้วยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและช่วยให้น้องๆ ได้เรียนต่ออีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2088699 หรือ 02-6104888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด
จำนวนคนอ่าน 5420 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน