กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
SIIT มธ. สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาปนาครบรอบปีที่ 20

วันที่ 4 ก.ค. 2555 )
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ฉลองวันสถาปนาครบรอบปีที่ 20 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
เริ่มพิธีในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานในพิธีพร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ ผู้อำนวยการสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของสถาบันร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กล่าวประวัติความเป็นมาของสถาบัน เวลาประมาณ 11.00 น. ร่วมกันฉลองพิธีเปิดประติมากรรมสถาบัน และมอบรางวัลต่างๆ แก่อาจารย์และพนักงานของสถาบัน ฯ
 
ในโอกาสนี้ทางสถาบันได้จัดปาฐกถาทางวิชาการ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาเคมี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ SIIT in Globalized Education ตามมาด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในหัวข้อ CONTEC and Sustainable Construction และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ในหัวข้อ Research and Perspectives of Intelligent Informatics and Service Innovation Research Unit
 
SIIT หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตวิศวกรและนัก เทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในแถบเอเชีย อเมริกา และยุโรป กว่า 35 แห่งใน 12 ประเทศ ทุกๆปีสถาบันรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 600 คนเข้าศึกษา แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาที่เป็นนานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็น "หลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดสำหรับคุณ" ไม่ว่าจะเป็นการเตียมตัวสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศหรือเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจำซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกและทำงานเต็มเวลา จึงทำให้กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา SIIT สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และยังเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนอาจารย์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เบอร์โทรศัพท์ 02-986-9112-16เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode