กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 3 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เตรียมความพร้อมในการการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชน  เสวนาปัญหาเด็กและเยาวชนประสบภาวะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงขึ้น

เมื่อเวลา  11.00 น.  วันที่  3  กรกฎาคม  2555 ที่ห้องประชุม เกาะหลัก รีสอร์ท อ.เมืองฯ  จ.ประจวบฯ นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนางปันนัดดา  วงศ์ภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

นายสุวัฒน์  เผ่าพันธุ์  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในฐานะผู้จัดงานกล่าวว่า  สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่  ซึ่งในช่วงปี 2550 – 2553  พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงขึ้นถึงร้อยละ  21 , 20.98 , 21.85 และ 21.75  ตามลำดับ  ซึ่งเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชน  และเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ  ได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น  และพัฒนาทักษะและศักยภาพ  รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี  และการศึกษาปัจจัยทางสังคมของประชากร  ด้านพฤติกรรมสุขภาพ  ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์  เจตคติในเรื่องเพศศึกษาและเจตคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

สำหรับเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนเข้าร่วมเสวนาจำนวน 120  คน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode