กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกระดับเขต (เขต๑)

วันที่ 3 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

            วันนี้ (๓ ก.ค.๕๕) ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (นายเกียรติศักดิ์  เวชวงศ์วาน) จัดการประชุมเปิดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกระดับเขต เขต ๑  ณ.ห้องประชุมทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  โดยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร (นายสมศักดิ์  รังสิโยภาส) เป็นประธานในพิธี

            เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และการกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงได้ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขัง ภายใต้ชื่อ "การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ SPORTS BEHIND BARS” ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗  ได้กำหนดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยว และเปตอง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕      มีเรือนจำและทัณฑสถาน เขต ๑ จำนวน ๑๔ เรือนจำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

            วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่อาชีพได้  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode