ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวด “พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยายประหยัดพลังงานเราทำได้”

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
 นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวด "พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยายประหยัดพลังงานเราทำได้” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อกระต้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนุจรีย์ เณรสุวรรณ โทรศัพท์ 02-967-1555
จำนวนคนอ่าน 701 คน จำนวนคนโหวต 0 คน