TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวด “พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยายประหยัดพลังงานเราทำได้”

วันที่ 30 มิ.ย. 2555
ส.ปชส.เลย
 
 นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวด "พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยายประหยัดพลังงานเราทำได้” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อกระต้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนุจรีย์ เณรสุวรรณ โทรศัพท์ 02-967-1555
จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode