กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่านครปฐม สนองนโยบาย SINGLE COMMAND ของรัฐบาล

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการตำรวจภูธรทุกสถานี และนายอำเภอของจังหวัดนครปฐมทั้ง 7 อำเภอ มาร่วมรับฟังการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ในระบบ SINGLE COMMAND โดยให้ข้าราชการพลเรือนและตำรวจได้ทำงานพร้อมกันอย่างใกล้ชิด เป็นการดำเนินการในเชิงรุก ลงไปสำรวจในทุกพื้นที่ไม่ให้มีปัญหา และจะต้องเป็นการทำงานที่รวดเร็วกว่าสื่อมวลชน ให้หน่วยงานราชการเป็นที่พึ่งของประชาชน มากกว่าให้ประชาชนไปอาศัยสื่อ ซึ่งปัญหาจะต้องกลับมาให้ทางราชการแก้ไขในที่สุด สำหรับนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ทางจังหวัดนครปฐมได้จัดทำระบบเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมอพยพและมีการฝึกซ้อมแผนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย สำหรับการทำงานในระบบ SINGLE COMMAND ซึ่งเป็นของใหม่ ในระบบราชการจะต้องมีการ รวบรวมรายงานจาก อบต. มายังอำเภอ จังหวัด อย่างเป็นระบบมีเอกสาร จัดทำระบบรายงาน การใช้งบประมาณทุกประเภท ทั้งงบยุทธศาสตร์ งบ AREAและงบ FUNCTION ในนามของจังหวัดไปยังรัฐบาลโดยตรง โดยระบบ T-MOX นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับตั้งแต่ผู้กำกับการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้ความสำคัญในการปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุก ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอุทกภัย หากประชาชนเข้าใจจะไม่เกิดการชุมนุม ดังนั้น การช่วยเหลือต้องรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนด แก้ไขปัญหาการลุกล้ำลำน้ำไม่ให้เกิดขึ้น ปรับปรุงระบบ GPS เข้าสู่ส่วนกลางโดยเทคโนโลยีมือถือ(นรกิจ ศรัทธา ปชส.นครปฐม/ข่าว)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode