กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด โดยเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีกลุ่มเยาวชนและพลังมวลชนจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม โรงเรียนเทศบาล 3 สระกะเทียม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ประชาสังคม และเยาวชนได้ตระหนักถึง มหันตภัยจากยาเสพติด(นายนรกิจ ศรัทธา/ปชส.นครปฐม/22 มิย.55)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode