กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
 
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นมาระยะหนึ่งแล้วประกอบกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดประชุมเวทีวิชาการหัวข้อศักยภาพจังหวัดขอนแก่น ก้าวย่างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๓ อาคารสิริคุณากร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านศักยภาพของทรัพยากรที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่นด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐานทางราชการ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวคิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการพัฒนาจังหวัดการแถลงข่าวเปิดตัวและการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ :กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับฟังความคิดเห็นเพื่อยืนยันความถูกต้อง/ขัดเจนข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้น การนำเสนอประเด็นหลัก themes เพื่อการพัฒนา เรื่องมหานครขอนแก่นประตูการค้า-การบริการอาเซียน ศูนย์กลางการแพทย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติก ย์กลางอุตสาหกรรมเขียว ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์กลางการสร้างสรรค์และวิถีชีวิตอีสานใหม่ สรุปและการจัดลำดับประเด็นความสำคัญเพื่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นหลัก สำหรับ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) รอบใหม่ ทางสำนักงานก.พ.ร ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน นโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นได้ให้ส่วนราชการเข้ารับฟังที่ห้องดอกคูณ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานร่วมประชุม ซึ่งจะออกให้คำปรึกษาครั้งที่ ๑ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode