กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบป้ายและเกียรติบัตรร้านเกมส์สีขาวเพื่อเยาวชน

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบป้ายและเกียรติบัตรร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑เพื่อพัฒนาสู่ร้านเกมส์สีขาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันนี้ ( ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบป้ายและเกียรติบัตรร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑เพื่อพัฒนาสู่ร้านเกมส์สีขาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงบูรณาการ และส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาร้านเกมส์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ยกระดับมาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดี กิจกรรมมีการบรรยายเรื่องการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และธรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยวิทยากรจากมฑทลทหารบกที่ ๒๓ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การพัฒนามาตรฐานร้านเกมส์ พร้อมตอบปัญหา และข้อซักถาม ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode