กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ก.พ อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
 
ก.พ.อบรมเทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล สำนักงานก.พ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานรายบุคคลสำหรับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานรายบุคคลให้แก่ส่วนราชการในภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ในวันนี้ ( ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานก.พ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานรายบุคคลสำหรับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานรายบุคคลให้แก่ส่วนราชการในภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน ๑๖๐ คน ให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตัวชี้วัดตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยนางสาวญาดา ดาวพลังพรหม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลอื่นๆสำหรับสาวนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น โดยนายอนุสรณ์ สุขแสงทอง ที่ปรึกษาราชการและทีมวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน( ก.พ.)เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ปัญหาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในภูมิภาคและสาวนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode