กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
          วันนี้(๒๖ มิ.ย. ๕๕) นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนสตรีศรีปทุม ณ. โรงเรียนวัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
          สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมภาคีกับองค์กรสมาชิกส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชินวรารามและผู้นำชุมชนตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนสตรีศรีปทุม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถและสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาสตรีในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดในการมีอาชีพ อันจะทำให้เยาวชนสตรีศรีปทุมที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้มีอาชีพเสริมรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้อีกทั้งทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเยาวชนสตรีออทิสติกและผู้ปกครองเยาวชนสตรีออทิสติก ซึ่งปกติมีรายได้น้อยอยู่แล้วเพราะจะต้องดูแลบุตรหลานออทิสติก จะได้มีอาชีพเสริมหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขและหลังเปิดโครงการนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานีได้มอบเงินขวัญถุงจากกองทุนเพชรน้ำหนึ่งและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจำนวน๑๕,๐๐๐ บาทให้ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคลากรออทิสติกจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode