TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                   จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                   ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้มีการร่วมจัดริ้วขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2531 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด และการค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความรวมถึงยาเสพติดด้วย ประเทศไทยได้ยึดถือให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทางจังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยจัดริ้วขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ไปตามถนนต่าง ๆ ในพื้นที่ตัวเมืองชลบุรี นำโดย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้นำท้องถิ่น จากนั้นได้ร่วมทำพิธีดื่มน้ำสาบานตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท รวมทั้งยังมีการร่วมลงชื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบนผ้าดิบ เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าทุกคนจะไม่ยุ่งเกี่ยว และร่วมกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยด้วย
......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
26 มิถุนายน 2555
จำนวนคนอ่าน 278 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode