ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน เสด็จฯ เยี่ยมการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทอง และเปิดศูนย์เพื่อนใจสถาบันการพลศึกษาอ่างทอง

วันที่ 23 มิ.ย. 2555 )
จังหวัดอ่างทอง
 
เวลา 17.45 น.วานนี้ ( 22 มิ.ย.2555 ) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของกองทัพบก ไปยังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปอาคารวิทยบริการ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและ ศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กราบทูลรายงาน ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย เปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เสด็จเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ทรงรับคำปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น เสด็จไปพระราชทานนิตยสาร ทูบีนัมเบอร์วัน แก่ผู้สมัครสมาชิกนิตยสารทูบีนัมเบอร์วัน จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปโรงยิมบาสเก็ตบอล ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดอ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวิศว ศะศิสมิต กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดอ่างทอง เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เบิกผู้รับพระราชทานเข็มและโล่ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปโดมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน
                                      .....................................
นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รายงานข่าว
จำนวนคนอ่าน 560 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ