TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวกยศ. (ไม่ใช้)
กองทุนให้กู้ยืม เพื่อ การศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยื่นขอกู้กองทุน กรอ. สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)

วันที่ 21 มิ.ย. 2555
 

              กองทุนให้กู้ยืม เพื่อ การศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยื่นขอกู้กองทุน กรอ. สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ที่เรียนต่อในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนกว่า 1000 สาขาวิชา โดยเปิดให้กู้ยืมจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 นี้เท่านั้น
---------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร 02-610-4888
จำนวนคนอ่าน 1077 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode