กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”

วันที่ 14 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 549 คน)
 
ทางสภาพัฒนาการเมือง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
เรื่อง "การกระจายอำนาจกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”
ในอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 12.30–17.00 น. ณ ห้องจุมพต บริพัตร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิเคราะห์แนวคิด ยุทธศาสตร์ และกระบวนการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเองเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode