TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 5 มิ.ย. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนตามแนว พระราชดำริฯ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุล ของระบบ นิเวศน์ป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ทางทะเล
                     ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ ปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำแหล่ง อาหารทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน และพร้อมใจกันบำรุงรักษาให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน การปลูกป่าชายเลนในวันนี้เป็นการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตามโครงการ จำนวน 9,000 ต้น ปล่อยปู ทะเล จำนวน 999 ตัว นอกจากนี้ได้กำหนดปลูกป่าชายหาดได้แก่ ตีนเป็ดทะเล สารภีทะเล พิดังกาสา หยีน้ำ หมันทะเล และหงอนไก่ทะเล รวมจำนวน 500 ต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเสม็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดด้วย
......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
5 มิถุนายน 2555
จำนวนคนอ่าน 1225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode