TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน"ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี / ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 30 พ.ค. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้น
                      ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธารทิพย์ มีลักษณะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินโครงการสีสันตะวันออกส่งเสริม ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรม Road Show การทำตลาดเชิงรุกตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้เร่ง ดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้นด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
30 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode