ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้น
                      ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธารทิพย์ มีลักษณะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินโครงการสีสันตะวันออกส่งเสริม ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรม Road Show การทำตลาดเชิงรุกตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้เร่ง ดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้นด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
30 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 315 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน