ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้น
                      ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธารทิพย์ มีลักษณะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินโครงการสีสันตะวันออกส่งเสริม ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรม Road Show การทำตลาดเชิงรุกตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้เร่ง ดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้นด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
30 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 368 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ