TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 30 พ.ค. 2555
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้น
                      ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธารทิพย์ มีลักษณะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินโครงการสีสันตะวันออกส่งเสริม ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรม Road Show การทำตลาดเชิงรุกตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้เร่ง ดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้นด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
30 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode