ข่าวกยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 29 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 2798 คน)
 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้ทันต่อการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยกองทุน กยศ. เปิดกู้ยืมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกองทุน กรอ. เปิดกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ สอบถามโทร. 02-6104888
จำนวนคนอ่าน 2799 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน