ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อวิถีชีวิตชาวประมง เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 24”

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)
 
นายสมโภชน์ กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมประมง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อวิถีชีวิตชาวประมง เนื่องในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 24” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สามารถส่งภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. และจะตัดสินภาพในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปี ขึ้นไป ส่วนภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี อัดภาพสีขนาด 12x18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสี ขาว/เทา/ดำ เว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว ค่าธรรมเนียมการสมัคร ท่านละ 100 บาท ทุกประเภท รายได้ทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนเผยแพร่การประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เกษตรกลางบางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-8564, 0-2579-8569 และการส่งภาพทางไปรษณีย์ ถือการประทับตราของไปรษณีย์เป็นที่สิ้นสุดการส่งภาพ หรือ Downloan แบบฟอร์มได้ที่ http://extension.fisheries.go.th/(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 551 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน