ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
พุทธชยันตี
ราชภัฏนครปฐมอุปสมบทหมู่ 85 รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 441 คน)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ประกอบกับปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า "พุทธชยันตี” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จึงร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 85 รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราชขึ้น ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานอุปสมบทฯ โดยจะมีพิธีปลงผมนาคในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และมีพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ พัทธสีมาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบวาระมหามงคล และประกอบมหากุศลเฉลิมฉลองวโรกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาพุทธธรรมและสัมมาปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นแห่งพุทธศาสนาอันจะนำให้ผู้อุปสมทบได้รับคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันประกอบการกุศลเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยสำนึกแห่งความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 442 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน