TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวกยศ. (ไม่ใช้)
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 23 พ.ค. 2555
 
1. นิสิตนักศึกษายื่นเอกสารคำขอกู้ และทำสัญญา ณ สถานศึกษา โดยใช้แบบคำขอและแบบสัญญากู้ยืมเงินซึ่ง Download ได้จาก Website กองทุนฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2555
2. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และเอกสารประกอบ พร้อมจัดส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบรักษาสัญญาสถานภาพการกู้ยืมและโอนเงินให้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 กำหนดการวันโอนเงินประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. กองทุน กยศ. (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ภาคเรียนที่ 1
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
- ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
กองทุน กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมปีการศึกษา 2551 และ 2552 (ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
---------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th / www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail : gsl@ktb.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทร 0-2208-8699, หรือ ศูนย์สายใจไทย กยศ. 0-2610-4888
จำนวนคนอ่าน 162 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode