สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวกยศ.
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 23 พ.ค. 2555 )
 
1. นิสิตนักศึกษายื่นเอกสารคำขอกู้ และทำสัญญา ณ สถานศึกษา โดยใช้แบบคำขอและแบบสัญญากู้ยืมเงินซึ่ง Download ได้จาก Website กองทุนฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2555
2. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และเอกสารประกอบ พร้อมจัดส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบรักษาสัญญาสถานภาพการกู้ยืมและโอนเงินให้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 กำหนดการวันโอนเงินประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. กองทุน กยศ. (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ภาคเรียนที่ 1
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
- ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
กองทุน กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมปีการศึกษา 2551 และ 2552 (ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
---------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th / www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail : gsl@ktb.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทร 0-2208-8699, หรือ ศูนย์สายใจไทย กยศ. 0-2610-4888
จำนวนคนอ่าน 8717 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ