ผู้เชี่ยวชาญ >> ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของข้าราชการตำรวจ”

วันที่ 19 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 217 คน)
ดร.จรูญ ไชยศร

ดร.จรูญ  ไชยศร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ ไปบรรยาย เรื่อง "หลักการประชาสัมพันธ์" ในหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของข้าราชการตำรวจ"
(ภาพโดย... สปช.)
จำนวนคนอ่าน 218 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ