TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/59เห็นชอบกำหนดปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่จับได้ เพื่อควบคุมการจับสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต (11/02/2559) นายกรัฐมนตรีย้ำให้กอ.รมน.ร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วนในการทำให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน (11/02/2559)
กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมพัฒนากระบวนการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน (11/02/2559) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (10/02/2559)
     
ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
กรมประชาสัมพันธ์มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558 (11/02/2559)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ (09/02/2559)
อบจ.สุพรรณบุรี ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด ๙ ล้อ (02/02/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (11/02/2559)
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นำคณะสื่อมวลชนย้อนอดีตเมืองเก่าตะกั่วป่ากับกิจกรรม “นั่งสองแถว เหวนเมืองตะโกลา” (11/02/2559)
อาชีวะสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูช่าง ปี 58 (11/02/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ (12/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
     

   
ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
สำนักชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่สูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (11/02/2559)
ทหารกองกำลังผาเมืองแจกผ้าห่มกันหนาว (11/02/2559)
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว บริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (07/02/2559)
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
ค่านิยม 12 ประการ
ปฏิรูประบบราชการ
เชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
ปฏิรูปประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาคมอาเซียน
รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้างเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • ทำเนียบอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
  แหล่งความรู้
 • สื่อมวลชนในสังกัดกรม
 •  
  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์