กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สุรินทร์จัดสรรเงินบูรณะวัด 32 แห่ง มูลค่ากว่า 1 ล้าน เพื่อรักษาแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัด

วันที่ 4 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวัดที่แจ้งความจำนงขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด จำนวน 50 วัด เป็นวัดสังกัดมหานิกาย 39 วัด ธรรมยุต 11 วัด รวมเป็นเงินกว่า 115 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัดโดยเน้นวัดที่ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นวัดที่ชำรุดจำเป็นต้องบูรณะ จำนวน 32 วัด โดยได้จัดสรรเงินสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังนี้ ได้รับ 20,585 บาท จำนวน 1 วัด ได้รับ 30,000 บาท จำนวน 25 วัด 40,000 บาท จำนวน 1 วัด 50,000 บาท จำนวน 1 วัด 65,000 บาท จำนวน 1 วัด ได้รับ 77,138 บาท จำนวน 2 วัด ได้รับ 77,139 บาท จำนวน 1 วัด รวม 32 วัด ทั้งนี้เนื่องจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการทำบุญปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่ควรรักษาไว้ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป …………………………………………………………………………………………………

สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode