ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมผู้สูงอายุ

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมผู้สูงอายุ
             เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
             ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมือง ศรีราชา เป็นประธาน ในการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุม เรื่องการเฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูร้อน จึงขอให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพในช่วงนี้ และเรื่องการสอนงานประดิษฐ์จากโบว์ ริบบิ้นโปรยทานให้กับผู้สูงอายุที่ว่างงาน ได้ฝึกทักษะในการทำงานประดิษฐ์จากโบว์ ริบบิ้นโปรยทาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ได้ฝึกภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ที่ว่างงานได้มีรายได้เสริมอีกด้วย
 ..................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
3 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 486 คน จำนวนคนโหวต 0 คน