ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมผู้สูงอายุ

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมผู้สูงอายุ
             เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
             ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมือง ศรีราชา เป็นประธาน ในการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุม เรื่องการเฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูร้อน จึงขอให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพในช่วงนี้ และเรื่องการสอนงานประดิษฐ์จากโบว์ ริบบิ้นโปรยทานให้กับผู้สูงอายุที่ว่างงาน ได้ฝึกทักษะในการทำงานประดิษฐ์จากโบว์ ริบบิ้นโปรยทาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ได้ฝึกภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ที่ว่างงานได้มีรายได้เสริมอีกด้วย
 ..................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
3 พฤษภาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 461 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน