กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ชลบุรีไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้งอย่างแน่นอน

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ชลบุรีไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้งอย่างแน่นอน
              ชลประทานจังหวัดชลบุรี มั่นใจพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบ ภัยแล้งอย่างแน่นอน
               นายบุญสม ยุติธรรมภิญโญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในฤดูแล้งปี 2554-2555 สภาพฝนที่ผ่านมามีปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ทำให้สภาพ ภัยแล้งทั่วไปของจังหวัดชลบุรี จึงมีไม่มาก พื้นที่ปลูกพืชนอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จะมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งบ้างที่เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ โดยปริมาณน้ำตามอ่างที่อยู่ในการดูแลของกรมชลประทานทั้ง 8 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 65 ของความจุอ่าง ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันมีน้ำรวมประมาณ 116 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 61 ดังนั้นในเขตชลประทาน จึงไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมแต่อย่างใด
 …………….
นายศิริชัย โสรเนตร......ข่าว
3 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode