กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี
             กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี เพื่อศึกษาสภาพ สถานการณ์ ข้อเท็จจริงของสถานคุมขังตามหลักสิทธิมนุษยชน
             ที่เรือนจำกลางชลบุรี พลตำรวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี โดยมีนายอำนาจ ปรัชญาพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุป ในการตรวจเยี่ยในครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ สถานการณ์ ข้อเท็จจริงของสถานคุมขังในการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มาตรการคุ้มครองผู้ต้องขัง อนามัยสิ่งแวดล้อมของเรือนจำ และกิจกรรมฟื้นฟู พัฒนาพฤติกกรรมนิสัยการบำบัดทางจิตใจ ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น ห้ามการทรมานทุก รูปแบบต่อผู้ถูกคุมขัง เว้นแต่เป็นผลมาจากการถูกลงโทษตามกฏระเบียบที่บัญญัติขึ้นตามกฏหมาย สำหรับสภาพห้องขัง ต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิและแสงธรรมชาติเพียงพอ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีสุขาอย่างเพียงพอใช้งานได้ตามปกติและสะอาด ส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรือนจำ ตามมาตรฐานสากล ห้องขังรวมไม่เล็กกว่า 7 ตร.ม. โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม./ 1 คน และมาตรฐาน กรมราชทัณฑ์อยู่ที่ 2.25 ตร.ม./ 1 คน ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร จัดการระบบคุมขังของสถานที่ ซึ่งเข้าข่ายสถานคุมขัง หรือสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชน และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการภายใต้อนุสัญญา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (กสม.) เห็นควรดำเนินการโครงการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมราชทัณฑ์ ในการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร.....ข่าว
3 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode