กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ระดับผู้นำ

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ระดับผู้นำ
               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
                ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ระดับผู้นำ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 110 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมทั้งได้รับความสนใจจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและลูกเสือต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบ ไปด้วย ประเทศกัมพูชา พม่า ภูฏาน และญี่ปุ่น การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ระดับผู้นำในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ลูกเสืออาสา กกต. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถนำไปถ่ายทอด และใช้ในการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกเสืออาสา กกต. เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ของชาติ อันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งที่มีคุณภาพได้คนดีมีความสามารถต่อไป
 ....................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
3 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode