กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)อบรมบุคลากรทางดนตรีในวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
อบรมบุคลากรทางดนตรีในวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์
             สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดกิจกรรมค่ายอบรมดนตรี โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับเยาวชนไทย นำร่องจัดตั้งวง ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์
             ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นางสาวถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน เปิดอบรมการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี ในวงร่วมสมัย บิ๊กแบนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักดนตรี ในลักษณะส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นวงบิ๊กแบนด์ จึงเป็นมิติใหม่เป็นการจุด ประกายวงการดนตรีให้ตื่นตัว ทั้งยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรม เพราะดนตรีเป็นเรื่องของการสร้างเสริมวินัยให้แก่เยาวชน รวมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีมในคราว เดียวกัน โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนในหลายด้าน ทั้งเสริมสร้างทักษะ สติปัญญา ช่วยให้มีสมาธิ เสริมสร้างสุนทรีย์ ทำให้มีจิตใจอ่อนโยน ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชย์ในทางสร้างสรรค์ และยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เพราะ ดนตรีเป็นเรื่องของการเสริมสร้างวินัย และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนนักดนตรีจากทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี โดยทาง สศร.ทำหน้าที่สร้างพื้นที่ทางดนตรีให้ รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนไปในคราวเดียวกัน เพื่อพัฒนาเยาวชนนักดนตรี ใช้มติทางศิลปะประชัน ความสามารถทางดนตรีในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ฉันท์มิตร แสดงความเป็นประชาคมอาเซียนด้วยกัน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน และจะคัดให้เหลือ 50 คน เพื่อจัดวง ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์ โดยแบ่งเป็น ประเภทนักร้อง ประเภทเครื่องเป่า ประเภทเครื่องสายด้วย
.....................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
3 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode