TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

วันที่ 24 เม.ย. 2555
 
นายดนัย โคตรอาษา ขนส่งจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยกำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยประกาศดังกล่าวเป็นการวางข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการในรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งหากผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะจัดให้มีอุปกรณ์ดังกล่าว อุปกรณ์นั้นต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้ดังนี้ กำหนดเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ได้แก่ ที่นั่งสำรองสำหรับคนพิการ กริ่งสัญญาณหยุดรถ ข้อมูลแสดงเส้นทางการเดินรถและจุดจอดรถ ประตูรถ เครื่องยกทางลาด และพื้นที่จอดรถคนพิการ, กำหนดลักษณะ ขนาดและคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ, กำหนดให้รถที่เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ต้องติดสัญลักษณ์รูปภาพแสดงคนพิการไว้ที่กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมหลัง และประตูทางขึ้นลง ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-2017
จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode