กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัย! เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

วันที่ 17 เม.ย. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สำรวจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอเมือง อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอศรีประจันต์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในอำเภอที่พบการระบาด โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเร่งออกให้คำแนะนำในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามหลักวิชาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. รณรงค์ให้ทุกตำบลนำกับดักแสงไฟล่อตัวแก่มาทำลาย ๓. สำรวจพื้นที่การระบาด และประเมินพื้นที่เสียหายรายงานจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
ส่วนเกษตรกรให้เร่งปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง ลดการใส่ปุ๋ยยูเรีย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมการข้าว ได้แก่ ข้าวระยะหลังหว่านถึง ๔๐ วัน ใช้สารเคมีชนิดบูโพรเฟซิน , อิทิโพรล , อีโทเฟนพรอกซ์ ข้าวระยะแตกกอ ใช้สารเคมีชนิดบูโพรเฟซิน , อิทิโพรล , ไดโนทีฟูแรน , ไพมิโทรซิล หรือ ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง ใช้สารเคมีชนิด อิทิโพรล , ไดโนทีฟูแรน , พิโปรนิล หรือ ไพมิโทรซิล อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ชนิดสารเคมีที่ใช้ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง และควรใช้สารเคมีที่ไม่เคยใช้ในท้องถิ่นก่อน
สำหรับอำเภอที่ยังไม่พบการระบาด ได้แก่ อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอเดิมบางนางบวช ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลใช้แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดประจำหมู่บ้าน สำรวจจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทุกสัปดาห์ และรายงานสถานการณ์ให้อำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะ ๆ และเกษตรกรต้องมั่นตรวจสอบแปลงนาของตนเองเป็นประจำ หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเข้าไปตรวจสอบโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕-๕๔๕๕ โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๔๕๑


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode