TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัย! เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

วันที่ 17 เม.ย. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สำรวจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอเมือง อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอศรีประจันต์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในอำเภอที่พบการระบาด โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเร่งออกให้คำแนะนำในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามหลักวิชาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. รณรงค์ให้ทุกตำบลนำกับดักแสงไฟล่อตัวแก่มาทำลาย ๓. สำรวจพื้นที่การระบาด และประเมินพื้นที่เสียหายรายงานจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
ส่วนเกษตรกรให้เร่งปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง ลดการใส่ปุ๋ยยูเรีย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมการข้าว ได้แก่ ข้าวระยะหลังหว่านถึง ๔๐ วัน ใช้สารเคมีชนิดบูโพรเฟซิน , อิทิโพรล , อีโทเฟนพรอกซ์ ข้าวระยะแตกกอ ใช้สารเคมีชนิดบูโพรเฟซิน , อิทิโพรล , ไดโนทีฟูแรน , ไพมิโทรซิล หรือ ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง ใช้สารเคมีชนิด อิทิโพรล , ไดโนทีฟูแรน , พิโปรนิล หรือ ไพมิโทรซิล อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ชนิดสารเคมีที่ใช้ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง และควรใช้สารเคมีที่ไม่เคยใช้ในท้องถิ่นก่อน
สำหรับอำเภอที่ยังไม่พบการระบาด ได้แก่ อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอเดิมบางนางบวช ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลใช้แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดประจำหมู่บ้าน สำรวจจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทุกสัปดาห์ และรายงานสถานการณ์ให้อำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะ ๆ และเกษตรกรต้องมั่นตรวจสอบแปลงนาของตนเองเป็นประจำ หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเข้าไปตรวจสอบโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕-๕๔๕๕ โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๔๕๑
จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode