กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รายชื่อวัด ๒๖ อำเภอจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด๊จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโสภาพัณณวดี

วันที่ 3 เม.ย. 2555
 
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาภัณณวดี จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาภัณณวดี. ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น ๑. วัดหนองแวง พระอารามหลวง(สถานที่ของจังหวัดและอำเภอเมือง) วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒. วัดจันทร์ประสิทธิ์/อ.บ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๓. วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม/อ.ภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔. วัดมิ่งเมือง/อ.พล อ.พล จังหวัดขอนแก่น ๕. วัดโพธิ์ก่อง/อ.ชุมแพ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๖. วัดท่าน้ำพอง/ อ.น้ำพอง หมูที่ ๒ ถ.มิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๗. วัดศรีสว่าง/อ.กระนวน ตำบลหนองโพ อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น ๘. วัดโพธิ์กลาง /อ.มัญจาคีรี ต.กุดเคล้า อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๙. วัดสิทธิการาม/อ.หนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ๑๐. วัดเกาะสะอาด/อ.หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๑๑. วัดศรีสุมังคล์/อ.ชนบท หมู่ที่ ๑ ต.ชนบท อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น ๑๒. วัดสว่างโนนงาม/อ.สีชมพู หมู่ที่ ๑๒ ต.วังเพิ่มอ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๑๓. วัดเทวาราช /อ.แวงน้อย อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑๔. วัดเขื่อนอุบลรัตน์/อ.อุบลรัตน์ หมู่ที่ ๓ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๑๕. วัดก่อแก้ง/อ.บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ๑๖. วัดมงคลมงคลศรีเขาสวนกวาง/อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ๑๗. วัดไชโย /อ.พระยืน หมู่ที่ ๑ ต.พระยืน อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น ๑๘. วัดสระเกษ/อ.แวงใหญ่ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๑๙. วัดธาตุกู่ทอง/อ.เปือยน้อย หมู่ที่ ๑ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ๒๐. วัดราษฎร์ศรัทธาราม /อ.ภูผาม่าน หมู่ที่ ๖ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผ่าม่าน จังหวัดขอนแก่น ๒๑. วัดอัมภาผล/อ.โคกโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ๒๒. วัดศรีบุญเรือง/อ.หนองนาคำ บ้านโคกเจริญหมู่ที่ ๘ อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ๒๓. วัดมาระวิชัย/อ.ซำสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จังหวัดขอนแก่น ๒๔. วัดสวรรค์บ้านแฮด/อ.บ้านแฮด หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๒๕. วัดศรีประชาสรรค์/อ.โนนศิลา หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๒๖. วัดนายมวนาราม/อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode