กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.19 รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเลย

วันที่ 3 เม.ย. 2555 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในด้านการเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สำหรับปี 2555 นี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 ระดับจังหวัด จำนวน 11 ราย และนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเลย ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบรางวัล(กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว http://www.obec.go.th/news/18711)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode